Musik

Sörby Gård Värmlandsnäs

Musik, en hobby.


Vad vore livet utan musik. Både att lyssna till och att sjunga och spela själv. Anders spelar bas och sjunger. Anna spelar flöjt, lergök och sjunger i Värmlandsnäskören. 


Tillsammans med grannen Inge och Janne spelar och sjunger vi i "Vispopparna", en mix av visor och popp. Vi kommer gärna och underhåller, om bonnalivet tillåter.